1- میخواستم بدانم که در گلخانه چه تعداد چسب حشره می توانم استفاده کنم:

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم,هر 1000 متر 35 کارت حشره می توانید استفاده کنید

 

2-پروسنس را بابت نشا با چه میزانی مصرف کنم؟

پاسخ:سلام خدمت کاربرمحترم,دو بار در طول یک نشا با میزان مصرف 2 در 1000

 

3-ایا سویل پک قابلیت محلول پاشی دارد؟

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم, فقط آبیاری و با میزان 20 لیتر در هکتار استفاده کنید

 

4-کامپو سویل را در گلخانه با چه میزانی استفاده کنیم؟

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم,1 الی 1.5 تن در هکتار

 

5-آیا پروسنس نقش کنترل آفات دارد و امکان استفاده در کنترل بیولوژیک وجود دارد؟

پاسخ :سلام خدمت کاربر محترم,بله

 

6-میزان مصرف نوافول و آلگامین را اعلام می کنید؟

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم,نوافول 200 سی سی و آلگامین 200 سی سی در 100 لیتر آب

*قابلیت اختلاط هم دارند

 

7-برای کنترل سفید بالک در خیاربه جز سم راه دیگری وجود دارد؟

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم,اگر منظور شما استفاده از محلولی به غیر از سم است بله استفاده از سالپی پست برای خیار 100 سی سی در 100 لیتر آب استفاده کنید.

 

8-برای کاشت فلفل در هکتار به چه میزان بذر احتیاج داریم؟

پاسخ:با سلام خدمت کاربر محترم,تقریبا با محاسبه خطا حدود 500/27 عدد بذر

 

9-برای چالکود در زمستان چه پیشنهادی دارید؟

پاسخ:با سلام خدمت کاربر محترم,کامپوسویل گزینه مناسبی است.

 

10-امکان دارد کتابی برای سموم معرفی کنید؟

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم,بله حتما کتاب فهرست آفتکش های مجاز کشور خانم یگانه

 

11-شما چه روز هایی دقیقا ارسال بار انجام می دهید؟

یک شنبه و چهارشنبه

 

12-آیا آمینواسید خوب می شناسید که معرفی کنید؟

پاسخ:با سلام خدمت کاربر محترم,بله درین,نوافول,آمیفورت مکس و….

 

13-تیوباسلوس را از چه شرکتی می توانم تهیه کنم؟

پاسخ:سلام خدمت کاربر محترم,شرکت زیست فناور سبز